Qiu Zhijie 邱志杰,Born in 1969, Zhangzhou, Fujian province
Qiu Zhijie - Tatoo No. 2
Qiu Zhijie - Tatoo No. 2 - 1996 - 50 x 40 cm - 7/10
Qiu Zhijie - Tatoo No. 1
Qiu Zhijie - Tatoo No. 1 - 2000 - 101 x 80 cm - 10/10
Qiu Zhijie - Tatoo No. 6
Qiu Zhijie - Tatoo No. 6 - 2000 - 101 x 80 cm - 5/10
Qiu Zhijie - Tatoo No. 5
Qiu Zhijie - Tatoo No. 5 - 2000 - 101 x 80 cm - 5/10
Qiu Zhijie - Tatoo No. 4
Qiu Zhijie - Tatoo No. 4 - 2000 - 101 x 80 cm - 5/10
Qiu Zhijie - Tatoo No. 8
Qiu Zhijie - Tatoo No. 8 - 2000 - 101 x 80 cm - 5/10
FINE1-B
FINE1-B - 1997 - 48,5 x 59,5 cm - 1/10
FINE1-E
FINE1-E - 1997 - 48,5 x 59 cm - 1/10

|Contact|联系我们 |chinese-photography.net|