Zhang Huan 張洹, Born in 1965, Anyang, Henan province
Zhang Huan - Shanghai Family Tree
Zhang Huan - Shanghai Family Tree - 2001 - 76 x 51 cm each (9 parts) - 11/25
Zhang Huan - 1/2
Zhang Huan - 1/2 - 1998 - 120 x 101 cm - 13/15
Zhang Huan - Foam
Zhang Huan - Foam - 1998 - 101.5 x 68.5 cm - AP1 of ed
Zhang Huan - Foam
Zhang Huan - Foam - 1998 - 101.5 x 68.5 cm - AP1 of ed
Zhang Huan - Foam
Zhang Huan - Foam - 1998 - 101.5 x 68.5 cm - AP1 of ed
Zhang Huan - Foam
Zhang Huan - Foam - 1998 - 101.5 x 68.5 cm - AP1 of ed
Zhang Huan - Nines Holes
Zhang Huan - Nines Holes - 1995 - 101.5 x 68.5 cm - 2/15
Zhang Huan - 65 kg
Zhang Huan - 65 kg - 1994 - 101.5 x 68.5 cm - 1/15
Zhang Huan - My Boston
Zhang Huan - My Boston - 2005 - 100.3 x 203.2 cm - 1/8

|Contact|联系我们 |chinese-photography.net|