Liu Zheng Born in 1969, Wuqiang Xian, Hebei province
Liu Zheng - Survivor No.7, 2004, 100 x 80 cm, 2/10

|Contact|联系我们 |chinese-photography.net|