Rong Rong (Lu Zhirong) 荣荣和映里 Born in 1968, Zhangzhou, Fujian province
Rong Rong East Village Beijing No. 26 5/12 1994 53.8 x 36.8 cm.
Rong Rong 1997 No. 1(1) 13/18 1997 No. 1(1) Beijing Rong Rong 54.8 x 37 cm.
Rong Rong - East village, No.20, 1994, 60 x 44 cm, 2/12
Rong Rong - Rong Rong - 28 x 25cm untitled n°25, 2008, 3 and 4/200
Rong Rong - Rong Rong - Liulitun Beijing 2003 n°01, 2003
Rong Rong - 2004 Caochangdi, Beijing: Rong Rong & Inri, 2008, 29.5 x 21 cm, 8/200
Rong Rong -
Rong Rong -
Rong Rong - RONG Rong _ 43.5 x 46 cm 2/12

|Contact|联系我们 |chinese-photography.net|