B i b l i o g r a p h y for Li Wei & --------->


BOOK
 • Li Wei
  - 2014 - pages 52-53
 • Li Wei
  Marine Cabos, 2013, Thircuir Limited, ISBN: 978-988-16078-1-2 - 2013 - pag 26
 • Future Images
  Mario Cresci, 2009, Federico Motta Editore, Milano, Italy, ISBN: 978-88-7179-622-2 - 2009 - page 276
 • EXHIBITION CATALOG
 • Reflective Nature - A new primary enchanting Sensitivity (2013, 55th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia, The Republic of Kenya Pavilion)
  Paola Poponi, Sandro Orlandi, 2013, Maretti Editore, Italy, ISBN: 978-88-89965-31-3 - 2013 - page 75
 • Biennale Italia - Cina - Progetti Collaterali (2012, Reggia di Monza, Museo d‘Arte Contemporanea di Lissone, Palazzo Lombardia (Milano** Palazzo Isimbardi (Milano** Italy)
  Concetta Monguzzi, Elio Talarico, Sandro Orlandi, Michela Danzi, 2012, Maretti Editore, Milano, Italy, ISBN: 978-88-89477-96-0 - 2012 - page 63
 • A History of Chinese Contemporary Photography (2012, Galerie Paris Beijing, Brussels, Belgium)
  David Rosenberg, Pierre Sterckx, 2012, Galerie Paris Beijing, Paris, Brusels, Beijing, ISBN: 979-10-90176-15-7 - 2012 - page 50
 • Cina - Rinascita contemporanea (2009, Palazzo Reale, Milano, Italy)
  Primo Giovanni Marella, Eleonora Battiston, Gu Zhenqing, Pi Li, Zhang Li, Lu Peng, Karen Smith, Zhang Zhaohui, Zhu Zhu, Gao Ling, Zhu Ming, Feng Boyi, Carol Lu, Bao Dong, Liu Ding, Hu Kaier, Shu Yang, Fu Xiaodong, Jiang Changcheng, Wang Chunchen, Yang Xiaoyan, Wang Qingsong, Zhu Qi, Zhu Tong, Gao Yu, Hui Xin, Fang Dian, Azure Wu, Chen Shaoxiong, 2009, Federico Motta Editore, Milano, Italy, ISBN: 978-88-7179-637-6 - 2009 - page 148
 • RED HOT: Asian Art from the Chaney Family Collection (2007, Museum of Fine Arts, Houston, USA)
  Alison de Lima Greene, Vivian Li, Elliott Zooey Martin, Christine Starkman, Anne Wilkes Tucker, Peter C. Marzio, Marisa C. Sánchez, 2007, Museum Fine Arts, Houston, USA, ISBN: 978-0-300-13889-4 - 2007 - page 138
 • Barcelona Pekin Paris (2007, Espace Cultural Ample, Barcelona, Spain)
  - 2007 - page 12
 • Li wei falls to… (2007, Espace Cultural Ample, Barcelona, Spain)
  - 2007 -
 • After 1970s - The Generation Changed by Market (2005, Beijing Today Art Museum, Beijing, China)
  Zhu Qi, 2005, EWE Culture - 2005 - page 91
 • Prague Biennale 2 - Expanded painting / accion directa (2005, Karlin Hall, Prague)
  2005, Giancarlo Politi Editore, Milan, Italy, ISBN: 978-88-7816-134-4 - 2005 - page 518
 • Li Wei (2005, Marella Gallery, Milano-Beijing, Beijing, China)
  Eleonora Battiston, 2005, Damiani, Bologna, Italy, ISBN: 978-88-89431-28-3 - 2005 -
 • Out of the Red - The New Emerging Generation of Chinese Photographers (2004, Marella Art Gallery, Milan Italy)
  Andrea Albertini and Primo Marella, July 2004, Grafiche Damiani, Milan, ISBN: 88-901304-9-0 - 2004 - Front cover and page 70
 • MAGAZINE
 • C International photo magazine, 2008, Number seven
  - 2008 - page 88
 • |Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|