B i b l i o g r a p h y for Qiu Zhijie & --------->


BOOK
 • Qiu Zhijie: Talking To Things
  Qiu Zhijie, Guo Xiaoyan, Chang Tsong-Zung, Zhao Tingyang, Wang Mingmimg, Fan Di an, Christina Yu, Gao Shiming, Karen Smith, Kate Fowle, Zhu Zhu, Cheng Meiling, Jerome Sans, Valerie Smith, John Tancock, Francesca Girelli, Davide Quadrio, Chiara Bertola, Charles Esche, Shen Qibin, Sun Linlin, Liu Jingjing, Hunan Fine Arts Publishing House, ISBN: 978-7-5356-7986-4 - 2017 - page 127
 • Qiu Zhijie
  2007, Chinart valley, ISBN: 978-7-5410-3484-8 - 2007 - page 65
 • Contemporary Art and Cultural Transformation - Qiu Zhijie (当代艺术与本土文化•邱志杰)
  Fan Di an, 2004, Fujian Fine Arts Publishing House, ISBN: 7-5393-1481-8 / 978-7-5393-1481-5 - 2004 - page 122
 • Purity - A Dip Interview with 103
  Shu Yang, December 2002, Culture of China Publications Co., Ltd., Hong Kong, ISBN/ISSN: 962-86903-10-0 - 2002 - page 347
 • EXHIBITION CATALOG
  MAGAZINE

  |Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|