B i b l i o g r a p h y for Qiu Zhijie & --------->


BOOK
 • Qiu Zhijie: Talking To Things
  Qiu Zhijie, Guo Xiaoyan, Chang Tsong-Zung, Zhao Tingyang, Wang Mingmimg, Fan Di an, Christina Yu, Gao Shiming, Karen Smith, Kate Fowle, Zhu Zhu, Cheng Meiling, Jerome Sans, Valerie Smith, John Tancock, Francesca Girelli, Davide Quadrio, Chiara Bertola, Charles Esche, Shen Qibin, Sun Linlin, Liu Jingjing, Hunan Fine Arts Publishing House, ISBN: 978-7-5356-7986-4 - 2017 - page 126
 • Crossing China, Land of the Rising Art Scene
  Gérard A. Goodrow, 2014, Daab, Cologne, Germany, ISBN: 978-3-942597-12-8 - 2014 - page 176
 • Contemporary Art and Cultural Transformation - Qiu Zhijie (当代艺术与本土文化•邱志杰)
  Fan Di an, 2004, Fujian Fine Arts Publishing House, ISBN: 7-5393-1481-8 / 978-7-5393-1481-5 - 2004 - page 121
 • EXHIBITION CATALOG
 • China Onward - The Estella Collection - Chinese Contemporary Art, 1966 - 2006 (2007, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark; 2007, The Israel Museum, Jerusalem, Israel)
  Britta Erickson, Hou Hanru, Martina Koppel-Yang, Lotte Philipsen, Pili, 2007, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark, ISBN: 87-91607-38-8 - 2007 - page 242
 • Made in China : Works from the Estella Collection (2007, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark)
  Britta Erickson, Lotte Philipsen, Berenice Angremy, 2007, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark, ISBN: 87-91607-45-0 - 2007 - page 86
 • MAGAZINE

  |Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|