Wu Gaozhong 吴高钟, Born in 1962, Changzhou, Jiangsu province
Wu Gaozhong - Temple of Heaven - Rainy Season
Wu Gaozhong - Temple of Heaven - Rainy Season - 2001 - - 75 x 60 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|