Xiang Liqing 向利庆, Born in 1973, Shaoxing, Zhejiang province
Xiang Liqing - The Second Generation N°5
Xiang Liqing - The Second Generation N°5 - 2005 - 3/6 - 112 x 150 cm
Xiang Liqing - Rock Never 4 (b & w)
Xiang Liqing - Rock Never 4 (b & w) - 2002 - 3/10 - 200 x 100 cm
Xiang Liqing - Rub N°2
Xiang Liqing - Rub N°2 - 2007 - 2/10 - 100 x 144 cm
Xiang Liqing - Plastic Flower
Xiang Liqing - Plastic Flower - 2007 - 1/10 - 60 x 45 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|