Zhang Huan 張洹, Born in 1965, Anyang, Henan province
Zhang Huan - Shanghai Family Tree
Zhang Huan - Shanghai Family Tree - 2001 - 11/25 - 76 x 51 cm each (9 parts)
Zhang Huan - 1/2
Zhang Huan - 1/2 - 1998 - 13/15 - 120 x 101 cm
Zhang Huan - Foam
Zhang Huan - Foam - 1998 - AP1 of ed - 101.5 x 68.5 cm
Zhang Huan - Foam
Zhang Huan - Foam - 1998 - AP1 of ed - 101.5 x 68.5 cm
Zhang Huan - Foam
Zhang Huan - Foam - 1998 - AP1 of ed - 101.5 x 68.5 cm
Zhang Huan - Foam
Zhang Huan - Foam - 1998 - AP1 of ed - 101.5 x 68.5 cm
Zhang Huan - Nines Holes
Zhang Huan - Nines Holes - 1995 - 2/15 - 101.5 x 68.5 cm
Zhang Huan - 65 kg
Zhang Huan - 65 kg - 1994 - 1/15 - 101.5 x 68.5 cm
Zhang Huan - My Boston
Zhang Huan - My Boston - 2005 - 1/8 - 100.3 x 203.2 cm
Zhang Huan - 12 square meters
Zhang Huan - 12 square meters - 1994 - 11/15 - 163 x 113 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|