Zhang Dali 张大力, Born in 1963, Harbin, Heilongjiang province
Zhang Dali - Demolition Forbidden city Beijing (Number 63)
Zhang Dali - Demolition Forbidden city Beijing (Number 63) - 1998 - 1/10 - 35 x 23.3 cm
Zhang Dali - Demolition and dialogue Chaoyangmenwai avenue Beijing (Number 50)
Zhang Dali - Demolition and dialogue Chaoyangmenwai avenue Beijing (Number 50) - 1998 - 1/10 - 23.3 x 35 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|