Liu Heung Shing 劉香成, born 1951 in Hong Kong
Liu Heung Shing -  Three youths in Simao, Yunnan Provunce 1981
Liu Heung Shing - Three youths in Simao, Yunnan Provunce 1981 - 1981 - 34/50 - 37 x 55.5 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|