Ren Hang 任航, Born 1987 in Chang Chun, Jilin province dead at 29 in 2017
Ren Hang - Untitled
Ren Hang - Untitled - 2012 - 9/10 - 50 x 37 cm
Ren Hang - Untitled
Ren Hang - Untitled - 2014 - 2/10 - 51 x 39 cm
Ren Hang - Untitled
Ren Hang - Untitled - 2012 - 2/10 - 51 x 39 cm
Ren Hang - Untitled
Ren Hang - Untitled - 2013 - 2/10 - 51 x 39 cm
Ren Hang - Untitled
Ren Hang - Untitled - 2013 - 1/10 - 51 x 39 cm
Ren Hang - Untitled
Ren Hang - Untitled - 2012 - 1/10 - 51 x 39 cm
Ren Hang - Untitled
Ren Hang - Untitled - - 1/10 - 51 x 39 cm
Ren Hang - Untitled
Ren Hang - Untitled - 2011 - 1/10 - 51 x 39 cm
Ren Hang - Untitled
Ren Hang - Untitled - 2015 - 1/10 - 51 x 39 cm
Ren Hang - Untitled
Ren Hang - Untitled - 2014 - 2/10 - 50 x 37 cm
Ren Hang - Untitled
Ren Hang - Untitled - 2014 - 4/10 - 50 x 37 cm
Ren Hang - Untitled
Ren Hang - Untitled - 2013 - 229/500 - 13.3 x 9 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|