Zhang Kechun 白宜洛, Born in 1980, Sichuan, Chengdu
Zhang Kechun - People crossing the yellow river with a photo of Mao Zedong Henan
Zhang Kechun - People crossing the yellow river with a photo of Mao Zedong Henan - 2012 - 5/7 - 90 x 110 cm
Zhang Kechun - Two men painting a house in the river Gansu
Zhang Kechun - Two men painting a house in the river Gansu - 2011 - 4/7 - 90 x 110 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|